header.home link

Studiedag Akkerbouw Bierbeek 2023

woensdag, 25 januari 2023
CC De Borre, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek, België
Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving
Schrijf je in event.event register at https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fpSgi0A76kSiQywvWi1fkozyVq5CQLZDmdgcOTCJzb5UMFUxMlBHUkVMSFpVU0NWODdKUFQ0VDhXNi4u

PROGRAMMA 

Deze studiedag komt in aanmerking voor de permanente vorming voor de fytolicentie.  Breng uw identiteitskaart mee! Meer info op www.fytolicentie.be  VOORMIDDAG 9u00: Inschrijving en onthaal 9u30:

 • Inleiding

 • Wijzigingen IPM vanaf 2023! Mathias Abts, Departement Landbouw en Visserij  

 • Aardappelen

  • Bemestingsstrategie (Blue-N, traagwerkend,...), hoe omgaan met verschillen in vochtbeschikbaarheid Jan Bries, Bodemkundige Dienst van België

  • Kostprijsberekening aardappelen in het licht van de recentste evoluties Ilse Eeckhout, PCA

  • Hoe aardappelen bewaren in 2023? Toepassing van Maleïnehydrazide Kürt Demeulemeester, Inagro  

 • Vraagstelling en besluit

12u30: Middagpauze

NAMIDDAG

13u30: Inschrijving en onthaal

 • Nieuwe GLB vanaf 2023

  • Definitie actieve landbouwer

  • Wijziging inkomenssteun

  • Conditionaliteiten

  • Ecoregelingen Lieve Robijns, Departement Landbouw en Visserij  

 • Suikerbieten

  • Bilan van het voorbije jaar

  • Plagen en bescherming van de teelt

  • Beheer onkruiden

  • Bladschimmelziekten, rassenkeuze

  • Vooruitzichten en bestrijdingsmaatregelen voor de toekomst André Wauters, Eline Vanhouwaert, Chloé Dufrane, Sander Smets - KBIVB  

 • Vraagstelling en besluit

17u00: Einde  

WANNEER EN WAAR

Woensdag 25 januari 2023 - CC De Borre, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek.  

INSCHRIJVEN

Inschrijving voor deze studiedag is verplicht (voor- en/of namiddag) vanaf 10 januari 2023 tot en met 23 januari 2023. Wie deelneemt aan de volledige studiedag kan, indien men dit wenst, ook deelnemen aan het middagmaal (aantal is beperkt). Kostprijs voor een middagmaal is 20,00 euro. Betaling dient ter plaatse te gebeuren (enkel contant, liefst gepast geld).  U kan zich inschrijven via dit inschrijvingsformulier  

MEER INFO

Schrijf je in event.event register at https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fpSgi0A76kSiQywvWi1fkozyVq5CQLZDmdgcOTCJzb5UMFUxMlBHUkVMSFpVU0NWODdKUFQ0VDhXNi4u

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek