header.home link

Industry and Policy Day (GrowingMedia2021)

donderdag, 26 augustus 2021
Online event
ILVO
Schrijf je in event.event register at https://portal.hortilink.nl/

Het GrowingMedia2021 Symposium stelt de online Industry and Policy Day voor, die doorgaat op 26 augustus van 8:30 tot 17:00.

Tijdens deze dag, gericht op industrie en beleid, zullen verschillende presentaties gegeven worden rond het duurzaam gebruik van grondstoffen voor teeltsubstraten, waaronder de keynote door M. Sánchez-Monedero over biochar in het composteerproces. Daarnaast staat er ook een workshop door The International Peatland Society (IPS) op het programma over milieukwesties in verband met veenwinning en de betekenis van "Responsibly Produced Peat" in situaties waarin veen essentieel is voor teeltsubstraten. In een tweede workshop focussen het European Compost Network (ECN) en Growing Media Europe (GME) op de EU-meststoffenverordening en de kansen en uitdagingen om teeltsubstraten en bodemverbeteraars op de Europese markt te brengen.

Een meer gedetailleerd programma kan je terugvinden op de GrowingMedia2021 website: https://www.growingmedia2021.com/en/industry-and-policy-day-programme

De Industry and Policy Day maakt deel uit van het GrowingMedia2021 Symposium, maar er kan ook apart voor geregistreerd worden via deze link: https://portal.hortilink.nl. Kies ‘1-day Virtual Attendance at 26 August only’.

Schrijf je in event.event register at https://portal.hortilink.nl/

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek