header.home link

Projectmanager

De functie in het kort

Zie jij het als jouw droomjob om actief bij te dragen aan de inrichting van de open ruimte in Vlaanderen?

Misschien is dit dan wel jouw kans om als projectmanager aan de slag te gaan bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De VLM werkt projectmatig aan de inrichting van de open ruimte. We doen dat op vraag van partners, in overleg met lokale besturen en organisaties en met participatie van de omwonenden. Onze inrichtingsprojecten in Vlaanderen zijn zeer verscheiden, maar ze hebben allemaal dezelfde ambitie: de kwaliteit van de open ruimte op het platteland of in de stadsrand verbeteren. Multidisciplinaire projectteams zijn onze grote troef. Ze onderzoeken met een open blik de sterktes en de noden in een regio en formuleren een set van inrichtingsvoorstellen, gekoppeld aan een financieringsvoorstel. Na diepgaand overleg met tal van actoren voeren wijzelf of de partners de inrichting uit op het terrein.

De projectmanager die we zoeken is eindverantwoordelijk voor de realisatie en begeleiding van (landinrichtings)projecten in de regio Schelde, Rupel en Antwerpen-Zuid. En dit vanaf de ontwerpfase tot en met het einde van de projecten.

Jouw projectteams zijn samengesteld uit teamleden, elk met hun specifieke expertise, taak en verantwoordelijkheid. Samen met hen zorg je voor de opmaak van visies, inrichtingsplannen, uitvoerings- en financieringsplannen en zorg je voor de nodige grondverwerving zodat de plannen effectief op het terrein kunnen gerealiseerd worden. Met partners en belanghebbenden maak je afspraken en zoek je het nodige draagvlak.

Plannen en organiseren zijn jou op het lijf geschreven. Je hebt goede people skills en slaagt erin om de neuzen van alle betrokkenen in dezelfde richting te krijgen. Anderzijds heb je verstand van projectbeheer wat maakt dat je jouw projecten organisatorisch, financieel, administratief en juridisch in goede banen kan leiden.

Het resultaat van je harde werk is voor iedereen zichtbaar op het terrein. Jij draagt rechtstreeks bij tot een versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit van het platteland. Je zorgt er mee voor dat we ons beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast en droogte. Je draagt ertoe bij dat landbouwers op een duurzame manier voedsel kunnen produceren. Je helpt bij het vergroten van de overlevingskansen van planten en dieren te en het creëren van ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Zoek dus niet langer en solliciteer voor deze boeiende en uitdagende functie!

Lees meer over de functie in het selectiereglement. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

1)      Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier.

Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

2)     Je hebt minimaal 3 jaar functierelevante ervaring in het werkveld (open ruimte) en/of in het aansturen van projecten en teams.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Via de salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

  • Binnen VLM werken we volgens de principes van het hybride werken. Je kunt, in samenspraak met je leidinggevende en in lijn met de afspraken binnen het team, beslissen waar en wanneer je werkt. Resultaatsgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog zijn hierbij de uitgangspunten. Jouw administratieve standplaats is Herentals, maar je zult je werk voornamelijk en hoofdzakelijk uitvoeren in je werkgebied in de regio Schelde, Rupel en Antwerpen-Zuid of van thuis uit.

  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat! Solliciteren kan nog tot en met 17 mei 2022.

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek