header.home link

Expert landbouw

De functie in het kort

Ben je geïnteresseerd in innovatieve technieken en wil je uitgroeien tot de expert in deze materie binnen de Mestbank? Ben je bereid om je schouders te zetten onder de implementatie en opvolging van de wetgeving daaromtrent? Zoek je een job waarbij je je elke dag actief kan inzetten voor het milieu en het verbeteren van de waterkwaliteit in Vlaanderen? Dan ben jij misschien wel de kandidaat die we zoeken!

De Vlaamse Landmaatschappij zet zich elke dag in voor een gezonde leefomgeving. Om te voorkomen dat nitraten en fosfaten uit bemesting het grond- en oppervlaktewater verontreinigen, stimuleren we de land- en tuinbouwers om oordeelkundig te bemesten door duurzame bemestings- en teelttechnieken toe te passen op hun gronden. Om dit alles mee in goede banen te leiden werven we een expert landbouw aan.

Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je bouwt expertise uit over oordeelkundig bemesten en het toepassen van duurzame bemestings- en teelttechnieken om uitspoeling van nutriënten naar oppervlakte- en grondwater te beperken.

 • Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van de verplichting inzake bemestings- en teelttechnieken conform het Mestdecreet. Je evalueert de verplichting en rapporteert de evaluatie aan de landbouwer via het Mestbankloket. Je werkt nauw samen met de beheerder percelendatabank voor het omzetten van de wetgeving in business regels om de verplichting te kunnen opvolgen en te controleren.

 • Je staat in voor de kwaliteitsborging van de data en de procedures, maar ook voor het opsporen van mogelijke fraude inzake de verplichting duurzame bemestings- en teelttechnieken.

 • Je geeft als expert landbouw ondersteuning aan de regionale afdelingen voor de uitvoering van de wettelijke procedures, kennisdeling, communicatie, … om landbouwers bewuster te maken van het belang van oordeelkundige bemesting.

 • Je volgt op de voet de innovatieve ontwikkelingen inzake duurzame bemestings- en teelttechnieken op en bouwt een netwerk uit met onder meer erkende praktijkcentra en wetenschappers.

 • Je voert het overleg met de beleidsmakers en de landbouworganisaties om de bemestings- en teeltprakijken uit te dragen.

 • Je volgt de beleidsontwikkelingen op en je verzorgt de nodige beleidsrapporteringen (Mestrapport, …) over de verplichting uit het Mestdecreet.

Lees meer over de functie in het selectiereglement. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden :

DIPLOMA:

Je beschikt over een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er wordt afgeweken van het vereiste masterdiploma en je ook kunt deelnemen indien je voldoet aan volgende voorwaarde:

Je beschikt over een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

ERVARING

Je hebt ervaring/affiniteit met bemesting en/of landbouwteelt.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (elisa.vanderveken@vlaanderen.be; 0476 60 92 70).

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract onbepaalde duur.

 • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je eventueel woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.

 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat! Solliciteren kan nog tot en met 30 november 2021.

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek