header.home link

Diensthoofd Platteland

Als diensthoofd Platteland ben je samen met je team verantwoordelijk voor het uitvoeren van het plattelandsbeleid beleid en het formuleren van nieuwe beleidsvoorstellen.

De basis van plattelandsbeleid is geïntegreerd werken. Het initiëren en stimuleren van samenwerking wordt vanuit een visie op het platteland gerealiseerd. Dit willen we vanuit de provincie vormgeven binnen de eigen organisatie, maar ook samen met lokale besturen en het middenveld. Elke sector komt rond de tafel vanuit een eigen invalshoek en expertise. Het is in het bundelen van inzichten dat nieuwe kennis en acties ontstaan die antwoorden bieden op maat. De kracht van een plattelandsbeleid is de integrale en transversale aanpak. Daarin staan steeds twee elementen centraal: dorpen (met hun kerken) die veerkrachtiger worden en open ruimte die behouden blijft en versterkt wordt. De dienst ondersteunt de geïntegreerde initiatieven op het platteland via plattelandssubsidies.

 

Wil je nog meer weten?

Super! We doen met plezier jouw takenpakket uit de doeken.

Je geeft leiding aan een groeiende dienst die vandaag bestaat uit 5 medewerkers. Je medewerkers hebben met jou een sterke leidinggevende achter zich staan, die hen stimuleert, motiveert en waar nodig ondersteunt. Samen met je medewerkers bepaal je de richting die de dienst uit gaat. Met jouw talent voor coördinatie versterk je de samenwerking tussen de medewerkers. Je bent ook verantwoordelijk voor de financiële planning, de personeelsplanning en jaarplanning van de dienst.

Plattelandsbeleid is een bij uitstek horizontaal beleidsdomein. Het plattelandsbeleid verbindt actoren en sectoren. Je stimuleert samenwerking met andere teams, diensten, overheden en organisaties, zowel binnen als buiten de organisatie. Je vertegenwoordigt de dienst binnen en buiten de provincie Antwerpen.

Samen met je medewerkers vertaal je de provinciale visie en strategische doelstellingen in concrete acties op de volgende domeinen:

 • Dorpen: de provincie Antwerpen telt een 300-tal dorpen waar mensen wonen, werken en leven. Dorpen hebben een unieke schaal. Hoewel ze bestuurlijk binnen een gemeente vallen hebben ze vaak een eigen dynamiek. Met het Veerkrachtige Dorpentraject wil de provincie lokale besturen en dorpsinwoners het vermogen geven om samen met toekomstige uitdagingen om kunnen gaan. De provincie ondersteunt dit traject via analyse, participatie en begeleiding.

 • Kerken: 298 van de 1786 kerken in Vlaanderen liggen in de provincie Antwerpen. Met een dalend aantal kerkgangers stelt zich de vraag welke her/nevenbestemming de gebouwen krijgen. Via een kerkenmethodiek trachten we deze indrukwekkende gebouwen een bestemming te geven die een meerwaarde biedt voor de lokale gemeenschap.

 • Open ruimte: het platteland bestaat, naast dorpen, grotendeels uit open ruimte, die gekenmerkt wordt door diverse ruimtegebruikers: landbouw, natuur, water, recreatie, … De dienst Platteland ontwikkelt samen met andere provinciale diensten, beleidsinitiatieven die de open ruimte en de daarmee gerelateerde dynamiek versterkt op basis van een gedeelde visie.

 • Plattelandssubsidies: ons platteland is een boeiende mix van ruimte, mensen en activiteiten. Je kan er heel wat beleven. De provincie Antwerpen zet zijn schouders onder projecten die het platteland een boost geven. Samen met de Europese en Vlaamse overheid geeft de provincie subsidies om deze plannen te verwezenlijken (PDPO, LEADER).

 

Nog steeds geïnteresseerd?

Geweldig! Dit verwachten we van jou:

 • Je beschikt over minstens 4 jaar relevante werkervaring.

 • Je bent het soort leider die graag begeleidt maar even graag loslaat zodra je voelt dat je medewerkers er klaar voor zijn. Hen zien groeien geeft jou bakken vol energie.

 • Stiekem hou je van procedures en afspraken omdat deze duidelijkheid en rust geven. Niet voor jezelf maar voor het team.

 • Met je sociale vaardigheden onderhoud je contacten en bouw je een netwerk uit waar je hele team de vruchten van kan plukken. Of het nu gaat over burgers, interne klanten of externe klanten, jij gaat tot het uiterste om hun vragen te begrijpen en om te zetten in een geschikte oplossing.

 • Je krijgt er energie van om te bouwen aan een visie voor je dienst. Hierbij hou je te allen tijde rekening met gevoeligheden binnen de organisatie en streef je steeds naar optimale samenwerkingsverbanden.

 • Jij gaat voluit voor je doelen. Je verliest ze niet uit het oog en vindt altijd de weg om er te geraken. Jouw uitstekende organisatie skills helpen je hierbij.

 • Ten slotte heb je kennis van de beleidsthema’s waarvoor je verantwoordelijk wordt (platteland, dorpen, kerken en open ruimte) en je hebt zicht op de stakeholders die bij dit beleid betrokken zijn.

Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten. In deze functie is echter een masterdiploma denkniveau gewenst. Kandidaten die voldoen aan de ervaringsvereisten maar niet in het bezit zijn van minimum een geldig masterdiploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef.

Dit zal je zeker overtuigen… 

Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A5a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 4.120,37 - € 6.456,21.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto en netto maandsalaris.

Met extralegale voordelen:

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten

 • maaltijdcheques van 8 EUR

 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk

 • fietsvergoeding

 • 36 dagen jaarlijkse vakantie

 • extra legaal pensioen voor contractuele functies

 • aanvullende ziekteverzekering

 • diverse opleidingsmogelijkheden

 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten

 • glijdende werkuren

 

Waar wacht je nog op?

Solliciteer nog t/m 21 februari via de rode knop. Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief waarom deze job jou op het lijf geschreven is.

De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen: cv-screening, thuisopdracht, competentiegericht interview (16 maart) en een eindselectie. Meer informatie over deze onderdelen kan je terugvinden op onze website via deze link.

Succes en wie weet tot binnenkort!

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek