header.home link

Coördinator plantaardige sectoren

De functie in het kort

Spreken de uitdagingen waarmee de plantaardige sectoren binnen de landbouw vandaag geconfronteerd worden je heel erg aan? Is een vlotte communicatiestijl één van je troeven en wil je die graag inzetten voor de organisatie van studiedagen en Webinars? Ben je een kei in het bevattelijk vertalen van genomen beleidsbeslissingen? Dan word jij binnenkort onze nieuwe collega!

Als coördinator plantaardige sectoren binnen de dienst Landbouwbeleid en Sectoradvies sta je in de eerste plaats in voor het inhoudelijk aansturen van het team specialisten die rond de plantaardige sectoren werkt. Je zorgt voor teamoverleg, voor onderlinge afstemming met collega’s, diensthoofd en andere afdelingen, om zo ook informatie en evoluties te delen met je collega’s. Daarnaast sta je ook in voor de inhoudelijke coördinatie van een aantal horizontale thema’s m.b.t. de plantaardige sectoren. Een vlotte communicatiestijl is zeker een troef, want samen met het team sta je ook in voor de organisatie van studiedagen en webinars.

Zo draag jij je steentje bij aan de missie van onze organisatie “Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen”.

Onze organisatie biedt een inwerkperiode waarin je terecht kan met je vragen bij de collega’s en bij een mentor, die je de knepen van het vak leert. Opleidingsmogelijkheden en het welzijn van onze personeelsleden staan voorop in onze organisatie. Binnen het departement kan je hybride werken, waarbij je de locatie vanwaar je werkt flexibel invult in functie van het werk dat je op dat moment doet en in samenspraak met je leidinggevende.

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma master bio-ingenieur.

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
    Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Binnen het departement kan je hybride werken, waarbij je de locatie vanwaar je werkt flexibel invult in functie van het werk dat je op dat moment doet en in samenspraak met je leidinggevende.

  • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

  • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.

  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van ingenieur (rang A1, salarisschaal 121 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 4127,06 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat! Solliciteren kan tot en met 16 augustus 2022.

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Solliciteer voor deze job

Departement Landbouw & Visserij

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek