header.home link

Beleidsmedewerker stikstofdossiers

De functie in het kort

Ben jij gedreven door duurzame landbouw en ga je graag mee op zoek naar synergiën tussen landbouw en milieu? Wil je graag meewerken aan het stikstofbeleid van de Vlaamse overheid en hierbij de landbouw ondersteunen? Dan ben jij de kandidaat waar wij naar op zoek zijn!

Er worden 3 jobs binnen twee verschillende functies aangeboden. De eerste focust zich eerder op het analyseren van de dossiers, de tweede gaat vooral over het opvolgen van regelgeving en in het licht hiervan beslissingen nemen en de uitvoering hiervan voorzien.

Als raadgever voor de stikstofdossiers sta je mee in voor het opvolgen van de stikstofdossiers (in het kader van het flankerend beleid) om zo de landbouwsector te ondersteunen. Je wordt hiervoor ingeschakeld in de werking van de VLIF-maatregelen en bent onder andere verantwoordelijk voor de opvolging en validatie van de betrokken VLIF-dossiers. Je denkt mee en maakt analyses over de vertaalslag van de regelgeving en beleid naar een online toepassing voor de aanvraag en de procedures voor behandeling en uitbetaling van de dossiers.

Als raadgever voor de stikstofdossiers sta je mee in voor het opvolgen van de stikstofdossiers om zo de landbouwsector te ondersteunen. Je onderhoudt hiervoor nauwe contacten met de betrokken entiteiten van de Vlaamse overheid. Je bent het aanspreekpunt voor je stikstofdossiers en je volgt ook de overeenkomstige regelgeving mee op. Je bereidt een beslissing mee voor en initieert de uitvoering ervan.

Zo draag jij je steentje bij aan de missie van onze organisatie “Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen”.

Onze organisatie biedt een inwerkperiode waarin je terecht kan met je vragen bij de collega’s en bij een mentor, die je de knepen van het vak leert. Opleidingsmogelijkheden en het welzijn van onze personeelsleden staan voorop in onze organisatie. Binnen het departement kan je hybride werken, waarbij je de locatie vanwaar je werkt flexibel invult in functie van het werk dat je op dat moment doet en in samenspraak met je leidinggevende.

Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Wie zoeken we?

Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds tewerkgesteld in niveau A bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur tot eind 2023.

  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

  • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.

  • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

  • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.

  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3538,15 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.

De werkplek

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35, Schaarbeek 1030 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat! Solliciteren kan tot en met 22 augustus 2022.

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Solliciteer voor deze job

Departement Landbouw & Visserij

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek