header.home link

Beleidsadviseur omgeving

De functie in het kort

Ben jij geïnteresseerd in het bewaren van de open ruimte?  Wens je mee te werken aan het creëren van een robuuste open ruimte? Zoek je met ons mee naar de rol die de landbouwer daarin kan spelen rekening houdend met actuele thema’s op het terrein. Denk je beleidsmatig mee over de rol van de landbouwer als producent van (h)eerlijk voedsel? Ben je geïnteresseerd in het vergunningenbeleid in Vlaanderen? Ga je georganiseerd te werk en verlies je de klant daarbij niet uit het oog?

Dan ben jij misschien de collega die ons team kan versterken.
Denk je dat ook en wil je de uitdaging aangaan? Aarzel dan niet om te solliciteren. 

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 3  maanden na de uiterste inschrijvingsdatum) het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur. Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op de salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat! Solliciteren kan tot en met 24 september 2021.

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Solliciteer voor deze job

Departement Landbouw en Visserij

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek