header.home link

Analist zaadlabo

De functie in het kort

Wil jij je mee inzetten voor een Vlaanderen waar er (h)eerlijk en gezond voedsel wordt geproduceerd, voedsel dat aan alle kwalitatieve en veiligheidseisen voldoet? Wil je mee bijdragen tot een hoogwaardige kwaliteit van het uitgangsmateriaal voor ons voedsel?
Dan ben jij de kandidaat waar wij naar op zoek zijn!

Als analist zaadlabo voer je monsterafnames uit, schrijf je stalen van zaaizaad van landbouwgewassen en groentegewassen in, plan je de analyses van het zaaizaad en voer je nauwkeurige ontledingen uit voor het bepalen van de kwaliteit van het zaaizaad. Hiervan maak je een activiteitenverslag op.
Je onderneemt tevens actie om voortdurend op de hoogte te blijven van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Je komt in een klein team terecht dat verantwoordelijk is voor het correct uitvoeren van zaadontledingen en het afleveren van de Internationale Oranje ISTA-Certificaten (=Internationale Seed Testing Association).
Je onderneemt tevens actie om voortdurend op de hoogte te blijven van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Onze organisatie biedt een inwerkperiode waarin je terecht kan met je vragen bij de collega’s en bij een mentor, die je de knepen van het vak leert. Opleidingsmogelijkheden en het welzijn van onze personeelsleden staan voorop in onze organisatie.

Wie zoeken we?

Je hebt een bachelorsdiploma Laborant bij voorkeur in de microbiologie
OF

Je hebt een bachelorsdiploma in de farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie
OF

Je hebt een bachelorsdiploma Agro- en Biotechnologie
OF

Je hebt een bachelorsdiploma Chemie

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur van 1 jaar.

  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

  • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.

  • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

  • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.

  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2619,46 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  • Je eerste 4 maanden vormen een inwerkperiode.

De werkplek

Departement Landbouw en Visserij

Merelbeke 9820 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat! Solliciteren kan tot en met 26 augustus 2022.

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek