header.home link

Adviseur landbouw en ruimte

De vacature in het kort:

We zoeken voor onze Dienst Landbouw binnen het Departement Economie, Streekbeleid en Europa van provincie Antwerpen een nieuwe adviseur landbouw en ruimte.

 

Mag het iets langer?

Dat kan! Onze collega’s van de Dienst Landbouw verrichtten de afgelopen jaren baanbrekend werk op het vlak van ruimte voor landbouw. We maakten ruimtelijke oefeningen voor de inplanting van glastuinbouwbedrijven, ontwikkelden een visie op agrarische herontwikkeling met bijhorend landbouwkompas en schreven mee aan een afwegingskader voor niet-agrarisch gebruik van landbouwgebouwen. We gaan de komende jaren graag verder op dezelfde weg en daarom zoeken we een adviseur landbouw en ruimte.

Je komt terecht in een dienst met 5 inhoudelijke adviseurs land- en tuinbouw, een communicatiemedewerker en een landschapsarchitect. Je werkt nauw samen met interne diensten, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, gemeenten en andere relevante actoren. Je werkt in duo met een ervaren collega.

 

Wil je nog meer weten?

Super! Jouw taken zouden vooral bestaan uit:

 • Je coördineert de advieswerking: de dienst landbouw ontvangt regelmatig adviesvragen van andere diensten over vergunningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, e.d. Je formuleert de adviezen en betrekt zo nodig de collega's van de dienst. Wekelijks worden eventuele moeilijkheden binnen de dienst besproken ter ondersteuning.

 • Je voert analyses uit, maakt visies op en schrijft beleidsnota's, steeds in samenwerking met anderen, over de plaats van land- en tuinbouwbouwbedrijven in de (open) ruimte. Je gaat in dialoog met andere overheden, intercommunales, landbouworganisaties, … voor de realisatie van de uitgewerkte visies.

 • Je beheert mee de landbouwdata en voert hierop analyses uit in GIS.

 • Je informeert gemeenten over het thema 'ruimte voor land- en tuinbouw'.

 • Je neemt algemene taken op binnen de dienst zoals het opvolgen van gebiedsprogramma's, provinciale plannen, … . Deze taken worden binnen de dienst verdeeld op basis van interesse, kennis, beschikbaarheid, … .

 

Nog steeds geïnteresseerd?

Geweldig! Beantwoord je dan ook aan deze criteria?

Werk je reeds bij de provincie Antwerpen of een ander openbaar bestuur, neem contact op met Annelise Van der Perre, consulent werving & selectie om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden voor bevordering, interne mobiliteit of externe mobiliteit.

Je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden:

Je beschikt over een masterdiploma maar je bent vooral bereid om je te verdiepen in het thema ruimte voor land- en tuinbouw.

Idealiter beschik je over een rijbewijs B.

Je beschikt over de volgende gedragscompetenties:

 • In de open ruimte spelen vele belangen. Wie voor de provincie werkt, werkt altijd samen met anderen. Je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere provinciale diensten, gemeenten, de Vlaamse overheid, middenveldorganisaties, …

 • Je communiceert vlot en helder met verschillende doelgroepen.

 • De ruimtelijke situatie van de land- en tuinbouw is complex, je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers.

 • Daarom betrek je ook bredere factoren bij jouw aanpak en bouw je mee aan een visie. Land- en tuinbouw is immers geen louter ruimtelijke activiteit. Ze heeft ook een sterke relatie met het milieu en er is een ook een belangrijke economische pijler. Ingrijpen op de ruimtelijke situatie kan niet zonder rekening te houden met de andere factoren.

 • Je huidige collega’s missen je nu al. Want jouw planningen brengen rust en structuur in ieders hoofd. Ook dat van jezelf. Zo lever jij je taken steeds tijdig en correct af met oog voor detail.

 • Ongeacht je functie breng jij dingen in beweging. Je bent een initiatiefnemer en wacht niet op anderen om structurele en incidentele problemen op te lossen.

Hiernaast beschik je over de volgende kenniscompetenties:

 • Je hebt grondige kennis van GIS of basiskennis en bent bereid deze te vergroten.

 • Je werkt heel vlot met Excel en kan ook goed overweg met de andere Microsoft Office-toepassingen.

 • Je hebt affiniteit met en/of interesse in de land- en tuinbouwsector. Je bent bereid om je kennis hiervan te vergroten.

 • Je hebt interesse in ruimtelijke ordening en basiskennis van de wetgeving ruimtelijke ordening. Je bent bereid om je kennis hiervan te vergroten.

 

Dan zal dit je zeker overtuigen…

Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.431,36 - € 5.339,42.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Met extralegale voordelen:

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten

 • maaltijdcheques van 8 EUR

 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk

 • fietsvergoeding

 • 36 dagen jaarlijkse vakantie

 • extra legaal pensioen voor contractuele functies

 • aanvullende ziekteverzekering

 • diverse opleidingsmogelijkheden

 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten

 • glijdende werkuren

 

Wil je als adviseur landbouw en ruimte bij provincie Antwerpen aan de slag, dan doorloop je eerst de volgende selectiestappen:

 • CV-screening, waar op basis van motivatiebrief en relevante werkervaring, maximaal 10 kandidaten naar het volgende selectieonderdeel doorgaan.

 • Je ontvangt een thuisopdracht.

 • Toelichting thuisopdracht, competentiegericht interview en eindselectie: op 26 oktober 2022 in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen).

Houd deze datum alvast vrij in je agenda.

Meer informatie over deze onderdelen kan je hier lezen.

 

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat stellen doe je zo:

Solliciteer ten laatste 9 oktober 2022. Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief en CV waarom deze job jou op het lijf geschreven is (vergeet niet je CV en motivatiebrief in één document op te laden).

 

Praktisch

 • We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.

 • Je zal werken in het provinciehuis: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

 • Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij: Kris Van Nieuwenhove, diensthoofd Dienst Landbouw (tel. 0498 44 24 95 of email kris.vannieuwenhove@provincieantwerpen.be).

 • Voor meer info over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Annelise Van der Perre, consulent werving & selectie (tel. +03 240 54 53 of email annelise.vanderperre@provincieantwerpen.be).

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek